U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 5 maart 2002 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de nieuw op te richten Taalwetwijzer

van Sven Gatz, Stefaan Platteau, Dany Vandenbossche en Eloi Glorieux
1094 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

7 maart 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
20 maart 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1094 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid