U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 5 maart 2002 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de nieuw op te richten Taalwetwijzer

van Luk Van Nieuwenhuysen
1092 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 maart 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
20 maart 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1092 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid