U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 5 maart 2002 door de heer Eloi Glorieux in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, en tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de opvolging van de resolutie betreffende de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid inzake energiebesparing

van Eloi Glorieux, Jul Van Aperen, Robert Voorhamme en Jos Bex
1093 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 maart 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
20 maart 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1093 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid