U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten

930 (2001-2002) nr. 3
Amendementen 4, 5 en 6
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

16 januari 2002
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

930 (2001-2002) nr. 1
930 (2001-2002) nr. 3
930 (2001-2002) nr. 4
930 (2001-2002) nr. 5
930 (2001-2002) nr. 6