U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 9 januari 2002 door de heren Filip Dewinter en Luc Van den Brande in plenaire vergadering gehouden interpellaties tot de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, respectievelijk over het pleidooi van de minister-president en de minister vice-president voor het opnieuw laten samenvallen van de verkiezing van het Vlaams Parlement met die van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat en over de verklaringen van de minister-president en andere Vlaamse ministers in verband met de organisatie van de Vlaamse verkiezingen

van Luc Van den Brande
medeondertekenaars: Johan Sauwens, Ludwig Caluwé, Eric Van Rompuy, Brigitte Grouwels en Mieke Van Hecke
978 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 januari 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
30 januari 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

978 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven