U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten

930 (2001-2002) nr. 2
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

9 januari 2002
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

930 (2001-2002) nr. 1
930 (2001-2002) nr. 2
930 (2001-2002) nr. 4
930 (2001-2002) nr. 5
930 (2001-2002) nr. 6