U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 januari 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
24 januari 2002
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Hoorzitting met : - de Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap; - mevrouw Ankie Vandekerckhove, kinderrechtencommissaris
31 januari 2002
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
7 februari 2002
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
21 februari 2002
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Tweede lezing op verzoek van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, op basis van artikel 68, 1°, a) van het Reglement
29 maart 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
14 juni 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

973 (2001-2002) nr. 1
973 (2001-2002) nr. 2
973 (2001-2002) nr. 7
973 (2001-2002) nr. 8

Meer details

Verslaggever
Chokri Mahassine
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid