U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen

841 (2001-2002) nr. 4
Amendementen 10, 11, 12 en 13
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 december 2001
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

841 (2001-2002) nr. 1
841 (2001-2002) nr. 3
841 (2001-2002) nr. 4