U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EG ter compensatie van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde

van Jos Stassen, Robert Voorhamme, Marc van den Abeelen, Herman Lauwers en Johan Malcorps, verslag door Isabel Vertriest en Jos De Meyer
949 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 december 2001
Verstuurd naar de voorzitter
12 december 2001
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Voorstel spoedbehandeling verworpen
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
10 januari 2002
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Toelichting door de indieners en eventueel deskundigen
17 januari 2002
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
20 februari 2002

Documenten

949 (2001-2002) nr. 1
949 (2001-2002) nr. 3

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid