U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8

van Gilbert Van Baelen, Lucien Suykens, Frans Ramon, Kris Van Dijck en Dirk De Cock
832 (2001-2002) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

6 december 2001
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

832 (2001-2002) nr. 1
832 (2001-2002) nr. 2
832 (2001-2002) nr. 3