U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002, en verslag over de beleidsbrief Toerisme - Beleidsprioriteiten 2001-2002, de beleidsbrief Landbouw - Beleidsprioriteiten 2001-2002, de beleidsbrief Het Economisch Overheidsinstrumentarium - Beleidsprioriteiten 2001-2002, de beleidsbrief Werkgelegenheid - Beleidsprioriteiten 2001-2002, de beleidsbrief Economie - Beleidsprioriteiten 2001-2002 en de beleidsbrief Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid - Beleidsprioriteiten 2001-2002

namens de Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme, verslag door Isabel Vertriest, Frans De Cock en Jan Laurys
15 (2001-2002) nr. 7-J
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 december 2001
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2001-2002) nr. 1-Bijlagen
15 (2001-2002) nr. 1-Bijlagen-Errata
15 (2001-2002) nr. 4
15 (2001-2002) nr. 7-A
15 (2001-2002) nr. 7-B
15 (2001-2002) nr. 7-C
15 (2001-2002) nr. 7-D
15 (2001-2002) nr. 7-E
15 (2001-2002) nr. 7-F
15 (2001-2002) nr. 7-G
15 (2001-2002) nr. 7-H
15 (2001-2002) nr. 7-I
15 (2001-2002) nr. 7-J
15 (2001-2002) nr. 8
15 (2001-2002) nr. 9

Meer details

Verslaggevers
Isabel Vertriest, Frans De Cock en Jan Laurys