U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002, en verslag over de beleidsbrief Buitenlands Beleid - Beleidsprioriteiten 2001-2002, de beleidsbrief Buitenlandse Handel en Extern Economisch Beleid - Beleidsprioriteiten 2001-2002 en de beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteiten 2001-2002

namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden, verslag door Freddy Sarens, Frans Ramon en Patrick Hostekint
15 (2001-2002) nr. 7-C
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 december 2001
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2001-2002) nr. 1-Bijlagen
15 (2001-2002) nr. 1-Bijlagen-Errata
15 (2001-2002) nr. 4
15 (2001-2002) nr. 7-A
15 (2001-2002) nr. 7-B
15 (2001-2002) nr. 7-C
15 (2001-2002) nr. 7-D
15 (2001-2002) nr. 7-E
15 (2001-2002) nr. 7-F
15 (2001-2002) nr. 7-G
15 (2001-2002) nr. 7-H
15 (2001-2002) nr. 7-I
15 (2001-2002) nr. 7-J
15 (2001-2002) nr. 8
15 (2001-2002) nr. 9

Meer details

Verslaggevers
Freddy Sarens, Frans Ramon en Patrick Hostekint