U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 november 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
6 december 2001
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
13 december 2001
In behandeling in
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
18 december 2001
19 december 2001
21 december 2001
Bekrachtigd en afgekondigd
29 januari 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2001-2002) nr. 1
19 (2001-2002) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Frans De Cock
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid