U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en Turkmenistan anderzijds, met de bijlagen I, II, III, IV en V, het protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken en de slotakte, ondertekend in Brussel op 25 mei 1998

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, verslag door Patrick Hostekint
769 (2000-2001) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

14 november 2001
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

769 (2000-2001) nr. 1
769 (2000-2001) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Patrick Hostekint