U bent hier

Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002. Toelichting per programma

van de Vlaamse Regering
13 (2001-2002) nr. 1-B
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

22 oktober 2001
18 december 2001

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid