U bent hier

Voorstel van decreet van mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heren Robert Voorhamme, Marc van den Abeelen, Johan Malcorps en Herman Lauwers voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden

872 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 oktober 2001
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
13 november 2001, 13.25u
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) (vastleggen van de hoorzittingen)
19 november 2001
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
19 november 2001, 13.30u
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de indieners van het voorstel van decreet
20 november 2001, 13.30u
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoorzittingen
26 november 2001, 14.05u
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Algemene en artikelsgewijze bespreking
28 november 2001, 10.05u
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
29 november 2001
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
29 november 2001, 13.30u
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Stemmingen
12 december 2001
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
12 december 2001, 10.00u
12 december 2001, 14.00u
14 december 2001
Bekrachtigd en afgekondigd.
20 december 2001
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

872 (2001-2002) nr. 1
872 (2001-2002) nr. 1-Erratum
872 (2001-2002) nr. 2
872 (2001-2002) nr. 5

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid