U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
  • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
  • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
  • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
  • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
8 november 2001
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Cultuur (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking) Benoeming van een verslaggever en toelichting
13 november 2001
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Hoofdstuk XIII : Brusselse Aangelegenheden; (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Energie; (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen; Hoofdstuk VII : Financiën; Hoofdstuk XV : Slotbepaling. Benoeming van een verslaggever, toelichting door de indieners en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk VIII : Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA); (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
19 november 2001
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Media; (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening); Toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk III : Leefmilieu; (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw); Benoeming van een verslaggever en bespreking
20 november 2001
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk XI : Sociaal Impulsfonds; (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid); Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk VIII : Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA); (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen); Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs; Hoofdstuk XV : Slotbepaling; (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming); Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Cultuur; (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking); Toelichting door de minister en bespreking
22 november 2001
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Cultuur; (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking); Hoofdstuk XII : Cultuur; (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking); Toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Economie; Hoofdstuk VI : Fonds voor Flankerend Economisch Beleid - Hermesfonds; Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk III : Leefmilieu; (Bevoegdheden mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw); Eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk VIII : Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA); (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen); Voortzetting bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Energie; (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie); Bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs; Hoofdstuk XV : Slotbepaling; (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming); Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Hoofdstuk V : Fonds Vlaanderen - Azië; (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk XIV : Toerisme; Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
23 november 2001
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Cultuur; Hoofdstuk IX : Media; Stemming
27 november 2001
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk VII : Financiën Hoofdstuk XV : Slotbepaling (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk VIII : Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Hoofdstuk XIII : Brusselse Aangelegenheden (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking) Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs Hoofdstuk XV : Slotbepaling (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Voortzetting bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Energie (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
29 november 2001
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Energie (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk III : Leefmilieu (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk VIII : Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Economie Hoofdstuk VI : Fonds voor Flankerend Economisch Beleid - Hermesfonds Bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk XI : Sociaal Impulsfonds (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk VII : Financiën Hoofdstuk XV : Slotbepaling (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk VIII : Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) Stemming
3 december 2001
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Economie Hoofdstuk VI : Fonds voor Flankerend Economisch Beleid - Hermesfonds Hoofdstuk XIV : Toerisme Stemming over de bevoegdheden van : - de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting; - de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
6 december 2001
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk VII : Financiën Hoofdstuk XV : Slotbepaling (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Artikelsgewijze bespreking en stemming
21 december 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

865 (2001-2002) nr. 1
865 (2001-2002) nr. 5
865 (2001-2002) nr. 11
865 (2001-2002) nr. 12
865 (2001-2002) nr. 13
865 (2001-2002) nr. 14
865 (2001-2002) nr. 15
865 (2001-2002) nr. 16
865 (2001-2002) nr. 17
865 (2001-2002) nr. 18
865 (2001-2002) nr. 19
865 (2001-2002) nr. 20
865 (2001-2002) nr. 22
865 (2001-2002) nr. 23

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Brigitte Grouwels, Frans De Cock, Jan Roegiers, Jef Van Looy, Margriet Hermans, Kris Van Dijck, Marcel Logist, Jo Vermeulen, Freddy Sarens, Frans Ramon, Jan Laurys en Johan Malcorps
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid