U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 oktober 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
13 november 2001
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting); Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, en van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen); Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
14 november 2001
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
19 november 2001
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening); Toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering en van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid); Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw); Benoeming van een verslaggever en bespreking
20 november 2001
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid); Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen); Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming); Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking); Toelichting door de minister en bespreking van de materies sport en jeugd
21 november 2001
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw); Bespreking
22 november 2001
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking); Toelichting en bespreking van de materies cultuur en film
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw); Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen); Voortzetting bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie); Bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening); Toelichting bij het verslag van het Rekenhof; Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming); Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme); Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening); Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
23 november 2001
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid); Bespreking
Indicatieve stemming over de bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid (Monumenten en Landschappen), de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening (Media) en de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking (Cultuur, Jeugd en Sport)
27 november 2001
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Bespreking
(Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking) Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
29 november 2001
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting) Bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting) Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Indicatieve stemming over de bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
3 december 2001
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda:
(Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Algemene en artikelsgewijze bespreking
Indicatieve stemming over de bevoegdheden van : - de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting; - de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening; - mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw; - de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
6 december 2001
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Artikelsgewijze bespreking en stemming
13 december 2001
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Goedkeuring van het verslag (Regl. art. 35, 3)
21 december 2001
Bekrachtigd en afgekondigd
22 augustus 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (2001-2002) nr. 1
15 (2001-2002) nr. 1-Bijlagen
15 (2001-2002) nr. 1-Bijlagen-Errata
15 (2001-2002) nr. 4
15 (2001-2002) nr. 7-A
15 (2001-2002) nr. 7-B
15 (2001-2002) nr. 7-C
15 (2001-2002) nr. 7-D
15 (2001-2002) nr. 7-E
15 (2001-2002) nr. 7-F
15 (2001-2002) nr. 7-G
15 (2001-2002) nr. 7-H
15 (2001-2002) nr. 7-I
15 (2001-2002) nr. 7-J
15 (2001-2002) nr. 8
15 (2001-2002) nr. 9

Verbonden initiatieven

Samenhang

Meer details

Verslaggevers
Brigitte Grouwels, Isabel Vertriest, Sven Gatz, Jo Vermeulen, Frans De Cock, Jan Roegiers, Margriet Hermans, Jef Van Looy, Kris Van Dijck, Marcel Logist, Jacques Laverge, Freddy Sarens, Frans Ramon, Jan Laurys, Patrick Hostekint en Johan Malcorps
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid