U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 18 oktober 2001 door mevrouw Sonja Becq en mevrouw Marijke Dillen in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, respectievelijk over een statuut voor onthaalouders en over de gevolgen van het arrest van het Arbeidshof van Gent voor de discussie betreffende het toekennen van een statuut aan onthaalouders

van Marijke Dillen, Niki De Gryze en Felix Strackx
860 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 oktober 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
14 november 2001
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

860 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid