U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 oktober 2001 door mevrouw Niki De Gryze in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de financiële problemen van het Poëziecentrum in Gent

van Dirk Holemans, Dany Vandenbossche, Marino Keulen en Jan Roegiers
854 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 oktober 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
14 november 2001
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

854 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid