U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 oktober 2001 door de heren Johan De Roo en Erik Matthijs in commissie gehouden interpellaties tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, respectievelijk over de financiële gevolgen van de politiehervorming voor de gemeenten en over de dreigende problemen voor de gemeentelijke begroting en de inplaatsstelling van de lokale politie

van Jan Penris, Miel Verrijken en Hilde De Lobel
855 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 oktober 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
14 november 2001
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

855 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid