U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 9 oktober 2001 door de heer Johan De Roo in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de aangekondigde hervorming en verhoging van de middelen van het Gemeentefonds

van Johan De Roo, Julien Demeulenaere, Anne-Marie Baeke, Dirk Holemans en Dirk De Cock
847 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 oktober 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
24 oktober 2001
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

847 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)