U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling met Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, naar aanleiding van het door mevrouw L. Nabholz-Haidegger in opdracht van de Commissie voor Juridische Aangelegenheden en Mensenrechten van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa gevoerde onderzoek

namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden, verslag door Jacques Laverge
806 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

806 (2000-2001) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Jacques Laverge