U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

722 (2000-2001) nr. 6
Amendementen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 juli 2001
Amendementen (pdf) ingediend