U bent hier

Hoorzitting over de studie "Begeleid wonen : van appendix naar ruggengraat van de thuislozenzorg ? Resultaten van de behoeftepeiling begeleid wonen in het algemeen welzijnswerk". Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Veerle Declercq

799 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 juli 2001

Documenten

799 (2000-2001) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid