U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

19 (2000-2001) nr. 6
Amendementen 52, 53 en 54
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

31 mei 2001
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

19 (2000-2001) nr. 1-Bijlagen
19 (2000-2001) nr. 1-Bijlagen-Erratum
19 (2000-2001) nr. 3
19 (2000-2001) nr. 6
19 (2000-2001) nr. 7-A
19 (2000-2001) nr. 7-B
19 (2000-2001) nr. 7-C
19 (2000-2001) nr. 7-D
19 (2000-2001) nr. 7-E
19 (2000-2001) nr. 7-F
19 (2000-2001) nr. 7-G
19 (2000-2001) nr. 7-H
19 (2000-2001) nr. 7-I
19 (2000-2001) nr. 7-J
19 (2000-2001) nr. 8
19 (2000-2001) nr. 10