U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Met redenen omklede motie tot besluit van de op 18 april 2001 door de heer Felix Strackx in commissie gehouden interpellatie tot de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, over mensenhandel in de sport

666 (2000-2001) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 mei 2001
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

666 (2000-2001) nr. 1
666 (2000-2001) nr. 2