U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

van de Vlaamse Regering
703 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
13 juni 2001
In behandeling in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
3 juli 2001
6 juli 2001
Bekrachtigd en afgekondigd
11 augustus 2001
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

703 (2000-2001) nr. 1
703 (2000-2001) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Anne-Marie Baeke
Materie
Gewestaangelegenheid