U bent hier

Gedachtewisseling met de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, over het voortgangsrapport van 22 september 2000 van de Vlaamse regering met betrekking tot de vereenvoudiging van de wetgeving, procedures, formulieren en regels, en de bijhorende tabellen. Verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken uitgebracht door de heer Leo Peeters

673 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 april 2001

Documenten

673 (2000-2001) nr. 1

Meer details

Verslaggever