U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 18 april 2001 door de heer Felix Strackx in commissie gehouden interpellatie tot de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, over mensenhandel in de sport

van Kris Van Dijck, Patrick Hostekint, Marino Keulen, Jos Stassen en Mieke Van Hecke
666 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 april 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
15 mei 2001
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

666 (2000-2001) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)