U bent hier

Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2000

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2000-2001) nr. 1

Procedureverloop

19 april 2001
Naar commissie voor de verzoekschriften
Te behandelen in
  • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Verwijzing van de voorstellen en aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst naar de bevoegde commissies (Regl. art. 89)
26 april 2001
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5.2 Thematische aanbevelingen : Onderwijs Toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, benoeming van een verslaggever en bespreking
10 mei 2001
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Hoofdstuk 5.1 Voorstellen; Hoofdstuk 5.3 Algemene aanbevelingen. Toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk 5.2 Thematische aanbevelingen : Milieu. Toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk 5.2 Thematische aanbevelingen : Ruimtelijke Ordening. Toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, benoeming van een verslaggever en bespreking
21 mei 2001
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 5.2. Thematische aanbevelingen : Fiscaliteit : - Kijk- en luistergeld ; - Onroerende voorheffing. Benoeming van een verslaggever en bespreking
7 juni 2001
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk 5.2 : Thematische aanbevelingen : Milieu. Toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk 5.2 : Thematische aanbevelingen : Ruimtelijke Ordening. Toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, benoeming van een verslaggever en bespreking
12 juni 2001
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Hoofdstuk 5.1 Voorstellen; Hoofdstuk 5.3 Algemene aanbevelingen. Toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, en bespreking
14 juni 2001
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 5.2 Thematische aanbevelingen : Economie en werkgelegenheid. Toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, benoeming van een verslaggever en bespreking
28 juni 2001
Afgehandeld in
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk 5.2 : Thematische aanbevelingen Ruimtelijke Ordening Voortzetting van de bespreking

Documenten

41 (2000-2001) nr. 1
41 (2000-2001) nr. 2
41 (2000-2001) nr. 3
41 (2000-2001) nr. 4
41 (2000-2001) nr. 5
41 (2000-2001) nr. 6

Meer details

Verslaggevers
Lucien Suykens, Johan Malcorps, Herman Lauwers en Jacky Maes
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid