U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 maart 2001 door de heer Johan De Roo in commissie gehouden interpellatie tot de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, over het Gemeentefonds

van Johan De Roo
629 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 maart 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
28 maart 2001
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

629 (2000-2001) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid