U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken aangaande de heroriëntatie van het Vlaams beleid over ontwikkelingssamenwerking met Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking

617 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

13 maart 2001

Documenten

617 (2000-2001) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Johan Weyts