U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het koninkrijk België en het koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993, en met het bijgevoegde Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas met de bijlagen I, II en III

402 (1999-2000) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 maart 2001
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

402 (1999-2000) nr. 1
402 (1999-2000) nr. 2
402 (1999-2000) nr. 3