U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap met het oog op het invoeren van een recht op zorg-op-maat en het toekennen van een persoonsgebonden budget

van Ingrid van Kessel en Sonja Becq
medeondertekenaars: Veerle Heeren, Luc Martens, Trees Merckx-Van Goey en Riet Van Cleuvenbergen
592 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

22 februari 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
19 april 2001
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
10 mei 2001
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting over het aspect indicatiestelling, met vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, van de Vlaamse Federatie van Consultatiebureaus voor Gehandicapten, van de Federatie van Consultatiebureaus voor Personen met een Handicap, en van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's)
7 juni 2001
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting over het aspect indicatiestelling, met vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, van de Vlaamse Federatie van Consultatiebureaus voor Gehandicapten en de Federatie van Consultatiebureaus voor Personen met een Handicap, en van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's)

Documenten

592 (2000-2001) nr. 1
592 (2000-2001) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Ria Van Den Heuvel
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid