U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, en verslag over de beleidsbrief Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden - Beleidsprioriteiten 2000-2001, de beleidsbrief Extern Economisch Beleid - Beleidsprioriteiten 2000-2001 en de beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteiten 2000-2001

namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden, verslag door Frans Ramon, Jacques Laverge en Patrick Hostekint
15 (2000-2001) nr. 6-C
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 december 2000
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2000-2001) nr. 1-Bijlagen
15 (2000-2001) nr. 1-Bijlagen-Errata
15 (2000-2001) nr. 5
15 (2000-2001) nr. 6-A
15 (2000-2001) nr. 6-B
15 (2000-2001) nr. 6-C
15 (2000-2001) nr. 6-D
15 (2000-2001) nr. 6-E
15 (2000-2001) nr. 6-F
15 (2000-2001) nr. 6-G
15 (2000-2001) nr. 6-H
15 (2000-2001) nr. 6-I
15 (2000-2001) nr. 6-J
15 (2000-2001) nr. 7
15 (2000-2001) nr. 7-Erratum

Meer details

Verslaggevers
Frans Ramon, Jacques Laverge en Patrick Hostekint