U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, en verslag over de beleidsbrief Brusselse Aangelegenheden - Beleidsprioriteiten 2000-2001 en de beleidsbrief Vlaamse Rand - Beleidsprioriteiten 2000-2001

namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Sven Gatz en Etienne Van Vaerenbergh
15 (2000-2001) nr. 6-B
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 december 2000
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2000-2001) nr. 1-Bijlagen
15 (2000-2001) nr. 1-Bijlagen-Errata
15 (2000-2001) nr. 5
15 (2000-2001) nr. 6-A
15 (2000-2001) nr. 6-B
15 (2000-2001) nr. 6-C
15 (2000-2001) nr. 6-D
15 (2000-2001) nr. 6-E
15 (2000-2001) nr. 6-F
15 (2000-2001) nr. 6-G
15 (2000-2001) nr. 6-H
15 (2000-2001) nr. 6-I
15 (2000-2001) nr. 6-J
15 (2000-2001) nr. 7
15 (2000-2001) nr. 7-Erratum

Meer details