U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid

van Dany Vandenbossche, Jos Stassen, Herman Lauwers en Marino Keulen
484 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 november 2000
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
14 december 2000
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Bespreking en eventueel stemming
22 december 2000
Bekrachtigd en afgekondigd
24 januari 2001
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

484 (2000-2001) nr. 1
484 (2000-2001) nr. 2
484 (2000-2001) nr. 4

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid