U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 november 2000 door de heer Pieter Huybrechts in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de beperking van het aantal studenten genees- en tandheelkunde

van Pieter Huybrechts, Julien Librecht en Wilfried Aers
466 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 november 2000
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
29 november 2000
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

466 (2000-2001) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid