U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 november 2000
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
  • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
  • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
  • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
16 november 2000
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Groene stroomcertificaten, Hoofdstuk XIV : DAB Loodswezen, Hoofdstuk XV : Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit in het Vlaams Gewest en Hoofdstuk XXI : VVM. (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk XI : Economische Expansie en Hoofdstuk XVII : Economie. (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk VI : Volksontwikkeling en Hoofdstuk VII : Prijs Sociaal-Cultureel Werk. (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking). Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Social Profit. (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk II : Leefmilieu en Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art. 7 tot 13). (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Onderwijs en Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art. 16). (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming). Benoeming van een verslaggever. Toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk III : Lokale en regionale besturen en Hoofdstuk XXII : Provinciefonds. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Buitenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk VI : Volksontwikkeling en Hoofdstuk VII : Prijs Sociaal-Cultureel Werk. (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking). Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Social Profit. (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk V : Werkgelegenheid, Hoofdstuk XIX : VDAB en Hoofdstuk XX : Toerisme Vlaanderen. (Bevoegheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme). Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Groene stroomcertificaten, Hoofdstuk XIV : DAB Loodswezen, Hoofdstuk XV : Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit in het Vlaams Gewest en Hoofdstuk XXI : VVM. (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen, Hoofdstuk VIII : Zorgfonds, Hoofdstuk XII : Vlaams Kenniscentrum PPS, Hoofdstuk XIII : Thesaurie, Hoofdstuk XVIII : Publiek-Private Samenwerking en Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art. 48). (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden). Benoeming van een verslaggever en bespreking
21 november 2000
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Hoofdstuk XVI : Ambtenarenzaken. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Groene stroomcertificaten, Hoofdstuk XIV : DAB Loodswezen, Hoofdstuk XV : Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit in het Vlaams Gewest en Hoofdstuk XXI : VVM. (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
22 november 2000
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Social Profit. (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk III : Lokale en regionale besturen en Hoofdstuk XXII : Provinciefonds. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk III : Lokale en regionale besturen en Hoofdstuk XXII : Provinciefonds. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Social Profit. (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen, Hoofdstuk VIII : Zorgfonds, Hoofdstuk XII : Vlaams Kenniscentrum PPS, Hoofdstuk XIII : Thesaurie, Hoofdstuk XVIII : Publiek-Private Samenwerking en Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art. 48). (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden). Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Onderwijs en Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art. 16). (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming). Bespreking en eventueel stemming
23 november 2000
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Social Profit. (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Groene stroomcertificaten, Hoofdstuk XIV : DAB Loodswezen, Hoofdstuk XV : Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit in het Vlaams Gewest en Hoofdstuk XXI : VVM. (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk XI : Economische expansie en Hoofdstuk XVII : Economie. (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Eventueel voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk II : Leefmilieu en Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art. 7 tot 13). (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk II : Leefmilieu en Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art. 7 tot 13). (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Social Profit. (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda:
Hoofdstuk V : Werkgelegenheid, Hoofdstuk XIX : VDAB en Hoofdstuk XX : Toerisme Vlaanderen. (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme). Bespreking
Stemmingen over de aan de commissie toegewezen hoofdstukken
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Stemmingen over de aan de commissie toegewezen hoofdstukken
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Onderwijs en Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art.16). (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming). Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
30 november 2000
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Groene stroomcertificaten, Hoofdstuk XIV : DAB Loodswezen, Hoofdstuk XV : Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit in het Vlaamse Gewest en Hoofdstuk XXI : VVM (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda:
Hoofdstuk V : Werkgelegenheid, Hoofdstuk XIX : VDAB en Hoofdstuk XX : Toerisme Vlaanderen (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme) Eventueel voorzetting van de bespreking en stemming
Stemmingen over de aan de commissie toegewezen hoofdstukken
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Onderwijs en Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art. 16) (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Groene stroomcertificaten, Hoofdstuk XIV : DAB Loodswezen, Hoofdstuk XV : Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit in het Vlaamse Gewest en Hoofdstuk XXI : VVM (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Onderwijs en Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art. 16) (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en stemming
6 december 2000
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen ; Hoofdstuk VIII : Zorgfonds ; Hoofdstuk XII : Vlaams Kenniscentrum PPS ; Hoofdstuk XIII : Thesaurie ; Hoofdstuk XVIII : Publiek Private Samenwerking ; Hoofdstuk XXIII : Slotbepalingen (art. 48). (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden) . Voortzetting van de bespreking, artikelsgewijze bespreking en stemming
22 december 2000
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2000
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

463 (2000-2001) nr. 1
463 (2000-2001) nr. 7
463 (2000-2001) nr. 8
463 (2000-2001) nr. 9
463 (2000-2001) nr. 10
463 (2000-2001) nr. 11
463 (2000-2001) nr. 12
463 (2000-2001) nr. 13
463 (2000-2001) nr. 14
463 (2000-2001) nr. 15
463 (2000-2001) nr. 18

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid