U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 2000
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
9 november 2000
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Benoeming van een verslaggever. Toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Benoeming van een verslaggever. Toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden). Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever. Toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Benoeming van een verslaggever. Toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Benoeming van een verslaggever. Toelichting door de minister
16 november 2000
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking). Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming). Benoeming van een verslaggever. Toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport. Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking). Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden). Voortzetting van de bespreking
20 november 2000
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Bespreking
21 november 2000
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media en van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
22 november 2000
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Bespreking en eventueel indicatieve stemming .
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Programma 21.1 : Planning en Statistiek. (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Bespreking en stemming
(Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden). Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming). Bespreking en eventueel indicatieve stemming
23 november 2000
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking). Bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme). Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemming over de bevoegdheden van : de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media; mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw en de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Bespreking
Indicatieve stemming over : Cultuur : bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking; Media : bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media; Sport, Monumenten en Landschappen : bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming). Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
30 november 2000
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme) Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemmingen over de bevoegdheden van : de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme ; mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw en de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelings-samenwerking) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
6 december 2000
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden). (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Voortzetting van de besprekingen, artikelsgewijze besprekingen en stemmingen
22 december 2000
Bekrachtigd en afgekondigd
4 juli 2001
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (2000-2001) nr. 1
15 (2000-2001) nr. 1-Bijlagen
15 (2000-2001) nr. 1-Bijlagen-Errata
15 (2000-2001) nr. 5
15 (2000-2001) nr. 6-A
15 (2000-2001) nr. 6-B
15 (2000-2001) nr. 6-C
15 (2000-2001) nr. 6-D
15 (2000-2001) nr. 6-E
15 (2000-2001) nr. 6-F
15 (2000-2001) nr. 6-G
15 (2000-2001) nr. 6-H
15 (2000-2001) nr. 6-I
15 (2000-2001) nr. 6-J
15 (2000-2001) nr. 7
15 (2000-2001) nr. 7-Erratum

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid