U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 oktober 2000
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
  • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
12 oktober 2000
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk XIII : Huisvesting. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk VI : Vlaamse openbare instellingen, artikel 11, en Hoofdstuk X : Evenwichtige vertegenwoordiging. Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen. Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk V : Waterwegen en Hoofdstuk VII : Vlaamse Vervoersmaatschappij - VVM (De Lijn). (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk III : Vlaamse Landmaatschappij (VLM). (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk VIII : Tewerkstelling. (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk VI : Vlaamse openbare instellingen, artikel 11, en Hoofdstuk X : Evenwichtige vertegenwoordiging. (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Ruimtelijke ordening. (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
17 oktober 2000
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Interne audit. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
18 oktober 2000
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk XI : Landschappen. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
19 oktober 2000
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk V : Waterwegen en Hoofdstuk VII : Vlaamse Vervoersmaatschappij - VVM (De Lijn). (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk III : Vlaamse Landmaatschappij (VLM). (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemene bepaling en Hoofdstuk VI : Vlaamse Openbare Instellingen, artikel 10. (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
25 oktober 2000
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Interne Audit (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Bespreking en stemming
26 oktober 2000
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda:
Hoofdstuk IV : Erosiebestrijdingsmaatregelen (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Bespreking en stemming
Hoofdstuk XIV : NV PMV en Hoofdstuk XV : Slot- en overgangsbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Bespreking en aangehouden stemmingen (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, en van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk III : Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Voortzetting van de bespreking en stemming
8 december 2000
Bekrachtigd en afgekondigd
13 januari 2001
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

414 (2000-2001) nr. 1
414 (2000-2001) nr. 3
414 (2000-2001) nr. 4
414 (2000-2001) nr. 6
414 (2000-2001) nr. 7
414 (2000-2001) nr. 8
414 (2000-2001) nr. 9
414 (2000-2001) nr. 10
414 (2000-2001) nr. 11
414 (2000-2001) nr. 12
414 (2000-2001) nr. 13
414 (2000-2001) nr. 14-Erratum
414 (2000-2001) nr. 15
414 (2000-2001) nr. 16