U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het koninkrijk België en het koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993, en met het bijgevoegde Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas met de bijlagen I, II en III

van de Vlaamse Regering
402 (1999-2000) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juli 2000
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
25 januari 2001
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
23 maart 2001
Bekrachtigd en afgekondigd
26 april 2001
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

402 (1999-2000) nr. 1
402 (1999-2000) nr. 2

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid