U bent hier

Voorstel van decreet houdende strafbepalingen voor overtredingen van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs

van Etienne Van Vaerenbergh, verslag door Mieke Van Hecke
387 (1999-2000) nr. 1

Procedureverloop

4 juli 2000
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
13 februari 2001
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
26 april 2001
Advies Raad van State gevraagd
21 januari 2002
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
14 mei 2002
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
18 november 2003
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

Documenten

387 (1999-2000) nr. 1
387 (1999-2000) nr. 2
387 (1999-2000) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Mieke Van Hecke
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid