U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met - het Protocol inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand en de technische bijlage, ondertekend te Sofia op 31 oktober 1988, alsmede de vigerende technische bijlage zoals ingevoerd in toepassing van artikel 11 van het Protocol ; en - het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking tot een verdere beperking van zwavelemissies en de bijlagen I, II, III, IV en V, ondertekend te Oslo op 14 juni 1994

357 (1999-2000) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 juni 2000
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

357 (1999-2000) nr. 1
357 (1999-2000) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Frans Ramon