U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Resolutie betreffende een vernieuwd beleid inzake maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren in het kader van het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid

871 (1997-1998) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 december 1997
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

871 (1997-1998) nr. 1
871 (1997-1998) nr. 2