U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden

783 (1997-1998) nr. 7
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 december 1997
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

783 (1997-1998) nr. 1
783 (1997-1998) nr. 2 (I)
783 (1997-1998) nr. 2 (II)
783 (1997-1998) nr. 2 (III)
783 (1997-1998) nr. 2 (IV)
783 (1997-1998) nr. 3
783 (1997-1998) nr. 4
783 (1997-1998) nr. 5
783 (1997-1998) nr. 6
783 (1997-1998) nr. 7