U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs

685 (1996-1997) nr. 6
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 juli 1997
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

685 (1996-1997) nr. 1
685 (1996-1997) nr. 2
685 (1996-1997) nr. 3 (I)
685 (1996-1997) nr. 3 (II)
685 (1996-1997) nr. 3 (III)
685 (1996-1997) nr. 3 (IV)
685 (1996-1997) nr. 4
685 (1996-1997) nr. 5
685 (1996-1997) nr. 6