U bent hier

Voorstel van bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende invoering van onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de Vlaamse Raad

van Norbert De Batselier
250 (1999-2000) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

22 maart 2000
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
2 mei 2000
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
31 maart 2003
Wijziging in de verwijzing naar commissie
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
12 juni 2004
Vervallen

Documenten

250 (1999-2000) nr. 1

Meer details

Verslaggever
André Denys