U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten enerzijds en de Verenigde Mexicaanse Staten anderzijds, Slotakte en Bijlage, ondertekend te Brussel op 8 december 1997

namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden, verslag door Stefaan Platteau
169 (1999-2000) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

17 februari 2000
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

169 (1999-2000) nr. 1
169 (1999-2000) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Stefaan Platteau